[WordPressSharp] Đăng nhập và đăng bài viết lên website WordPress

Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng WordPressSharp để đăng bài viết lên Website wordpress. Trước tiên các bạn cần phải cài đặt thư viện này vào project đã. Các bạn có thể cài đặt WordPressSharp qua command Nuget

Install-Package WordPressSharp -Version 1.1.0

Sau khi cài đặt thành công, các bạn import thư viện vào project

Đầu tiên, cần tạo một đối tượng WordPressSiteConfig chứa thông tin website để có thể đăng nhập và đăng bài được, với các tham số truyền vào là URL của website, tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

Khởi tạo đối tượng WordPressClient, thằng này sẽ gọi đến các function tương tác với WordPress.

Tiếp theo để đăng được bài, chúng ta cần khởi tạo đối tượng Post, với các tham số truyền vào là tiêu đề, nội dung, trạng thái của bài viết.

Sau khi tạo đối tượng, ta gọi hàm NewPost từ thằng client. Full code sẽ như sau:

Thằng NewPost sẽ trả về id bài viết với kiểu string, còn hàm GetPost tham số truyền vào id bài viết kiểu int. Nên các bạn cần convert nó sang kiểu int trước khi sài nhé.

Ở bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ảnh và set ảnh đại diện cho bài viết.

Đề xuất cho bạn

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

one × 5 =